Kirken og dens funktion i verden er på vej ind i en ny tid, ja en helt ny ÆRA – inden Jesus kommer tilbage! Det er ikke længere noget vi kun drømmer og længes efter… Vi HAR krydset over “Jordan” og er på vej ind i det løftesland, som er vores arv. Kirken vågner op til sin oprindelige bestemmelse i sin sidste tid på jorden. Vi skal til at arve Verden (Rom 4:13), og dette sker ikke i kirkerummet 1 gang om ugen, hvor en velovervejet forkyndelse kun giver intellektuel stimuli og godt humør. Kirken – Jesu Brud – Ekklesia, er bestemt til at regere med Kristus, eksekvere Rigets love og bringe Himlens orden.

Fra underholdende undervisning til udrustende udsending!

Udrustningen til at udføre Guds Rige på Jord skal ikke længere handle om en “spændende undervisning” fra præst til menig! For NU sætter Gud ind med effektive kald i blandt os. Ordet og Jesu Ånd vil blive praktiseret i langt højere grad gennem “learning by doing” i hverdagen. Den svage skal sige “jeg er stærk” og vi må smede vores plovjern om til våben! Der er et land som skal indtages, et folk som skal redes fra evig fortabelse, og en kraft fra det høje, som skal iklædes den enkelte. Vi ved det godt, allerinderst inde, at det var den kristendom, vi blev frelst til!

Det var aldrig tænkt at 1 præst på podiet skulle udføre alle miraklerne eller blot forkynde om dem. Og jeg hører Herren sige;  “Det er TID til mirakler og at min kraft skal virke iblandt jer. -Nu kommer jeg til jer, og manifesterer mit Rige i større grad end hidtil set i historien, for det skal SES, HØRES og MÆRKES at jeg sender min skønne Brud til en fortabt verden. Jeg udruster hende til PRAKTISK og EFFEKTIV kristen tro – som konger, præster og profeter.”

De sidste mange hundrede år er vi blevet undervist, undervist og atter undervist. Vi har hørt og hørt, og siddet pænt på bænken, som senere blev udskiftet med en blødere stol. Få fik en berøring og få blev brugt af Herren. Og den store udvælgelse syntes at handle om scenen, mikrofonen og prædikestolen. Men nu spørger Gud hele sit Legeme: Hvad har Gud kaldet dig til? Hvad har han profeteret til dig? “Esajas 61, “For Herrens Ånd er over mig fordi… -skal også blive en virkelighed for dig til at forandre denne verden med Guds Riges manifestation”, siger Herren!

Vi var aldrig tiltænk kun at gå i kirke ml. 10.30-12.00 på en søndag, “Gudstjenesten” bliver nu forlænget, så den varer 24/7 og ikke kun i et rituelt forum og et lukket rum… Der kommer en ny kirke-form, en ny vinsæk som kan rumme den nye vin, et nyt fokus for “forsamlingen”. For Gud indsætter en ny generation i sin tjeneste, som har salvelsen til at bygge Hans synlige Legeme – og helvedes porte skal ikke få magt over den.

3 MARKANTE TEGN PÅ EN NY ERA I NY VINSÆK :

  1. Kirken – Ekkleisia og Bruden, samles om HAM – “ORDET & ÅNDEN”, om udrustning og udsendelse – i hjemmet, på pladser, caféer, i bygninger – hvor end vi færdes og med et nyt fokus!
  2. Ledere udruster og sender ud til.. (apostolsk salvelse), og ikke samler indtil- og under sig. (Jesus kaldte dem, for at sende dem ud)
  3. Hellighed og hengiven kristendom forkyndes. En brændende længsel efter at være Herren til behag i vores ånd, sjæl OG kød – Den åndelige gudstjeneste manifesterer sig.(Rom 12:1-2)

Jeg mærker, at Herren i den kommende tid driver sit folk ud af fårefolden, til at leve og være Hans mirakler og gennembrud for Hans Rige; Vi skal til at LEVE som kristne på en ny måde, fordi vi selv er blevet MØDT af Herren, -kristendom på den “rigtige” måde. Vi ER kirken, og den manifesterer sig hvor vi lever og er. Centrer, Udrustningsskoler, Sociale medier, Familier og HUSKIRKER bliver nye navne, vi kommer til at se for “kirken” fremover.

Jeg hører også at Herren taler om Zac 2:9 – som er ved at manifestere sig i blandt os – “Jeg vil være en mur af ild omkring dem…” Beskyttelsen af Herren selv, vil manifestere sig i verden, hvor Hans folk lever og udbreder Guds Rige – FRYGT IKKE – siger Han, selvom der vil komme forfølgelse og prøvelser, for se jeg har givet jer landet. Danmark ligger som et ÅBENT land, rig på mennesker som skal finde hjem til deres Frelser!

Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple…og SE, Jeg ER med jer alle dage..” ..”Og Herren virkende med og stadfæstede ordet ved de tegn som fulgte med.” (Matt 28, Mk 16).

-Og dit hjerte vil blive brudt for en fortabt verden, du vil græde mange tårer, bede dybe bønner og fryde dig med høje glædes råb for Herren!