HelligÅnden har i denne pinseweekend 2020, mindet mig om en drøm, jeg havde for ca. 7 år siden. Jeg vågnede dengang med et tydeligt Guds nærvær omkring mig, men også med en gudsfrygt og en alvorsfølelse af, at dette kommer til at ske snart. “Snart” i Guds timing, er ikke som vores “snart”. Men alligevel kan vi nok se, at tiden er ved at være moden.

I drømmen er jeg på en stor national kristen konference, som blir afholdt i en kæmpe sportshal, et sted i Danmark. Stedet tilhører ikke en bestemt kirke. Da konference går i gang, står jeg stadig som vært ude ved døren, for at byde velkommen, men faktisk mere for at beskytte og “kontrollere”, hvem som går og kommer. (Symbolsk på min vægter-profet tjeneste for landet). Jeg skal lige til at gå ind for at deltage, da en mand kommer gående op imod mig, og står i døren, uden at gå ind. Jeg går ud for at give ham hånden og byde velkommen, men genkender ham ikke og spørger; “og hvilken kirke kommer du så fra?” Manden begynder med det samme at remse den ene kirkeretning op efter den anden, i én lang sætning, som syntes at fortsætte meget længe. Navne på kristne sammenslutninger, div. kirkeretninger men også de gængse kirker jeg kender personligt….. og dér i et splitsekund ved jeg, at det er Herren selv, jeg stå og taler med, og jeg fyldes af æresfrygt! Og så siger Han til mig: “Jeg vil udgyde af min Ånd igen, og det kommer til at blive kaos!” Hvorefter han vender sig om og går. I drømmen er jeg klar over at Herren lige har givet mig et meget vigtigt budskab til hele Danmark; at Han vil besøge sit kristne folk igen, og det er snart!  Jeg løber ind i rummet ved siden af salen, hvor jeg ved, at vi alle har taget vores sko af og lagt i én stor bunke (Villigheden til at gå med Fredens Evangelium, Efeserbrevet 6:15) Jeg søger desperat efter mine egne sko, for jeg ved at vi er nød til at gå ud og fortælle på “gader og stræder” at Han kommer snart! Da vågner jeg.

GUD FORMER SIT RIGE IBLANDT OS!

Ordet KAOS – er det som hænger “i luften” efter drømmen. For vi ved jo, at vores Gud er en Gud af Orden, fred og struktur. Men det kaos, jeg mærker Herren hentyder til, er et “helligt kaos”  et kaos som er godt og nødvendig, sendt fra Ham. Guds Ånd svævede over det store urdyb/ mørke i 1. Mos 1.2 – og ordet er også oversat med kaos/ destruktion – noget som ikke var formet i dets bestemmelse endnu! Når Gud kommer, begynder Han at skabe SIN FORM og SIT RIGE. Det har Han selvfølgelig gjort siden Pinsedag, som vi læser om, i Apg. 2, Men det kommer til at forøges med stadig større og kraftigere nærvær. En Åndsudgydelse vil virke kaotisk, fordi mennesker mister kontrollen og styringen på hvem, hvordan og hvornår, når Gud manifesterer SIT RIGE iblandt os.. Spontane helbredelser, hjerters omvendelse fra løgn og synd, sorgfyldt syndserkendelse, udfrielse fra dæmoner, genoprettelse af relationer man har ringeagtet og en frygt for ikke at gå fortabt, før man har taget i mod sin Frelser!

Den udgydelse er så småt gået igang… og den vil tage til og forøges i blandt os. HUSK at Hans Rige ER kommet iblandt os, ikke så vi kan se det til at starte med, men det vil bryde ud i blandt os og bære sin synlige FRUGT!

Den ORDEN og den STRUKTUR, vi kender idag i vores små, hensovne og søvnige organiserede kirke-samlinger, vil mange steder blive rystet. Måske ikke i ét nu, som på Pinsedag for 2000 år siden, men over en tiltagende periode.

Og jeg hører Herren sige, “Det er tid min brud, til at vågne op, finde dine sko frem og tage dem på, igen. For jeres villige sko, til at gå med Fredens Gode Nyheder om min Frelse, har været gemt væk i én bunke alt for længe.  For der har sneget sig en fælles overbevisning ind om “at i Danmark evangeliserer vi ikke, men bevarer verdens fred”. Ansvaret for at lede mennesker personligt til frelsen har været gemt væk. Men nu rejser jeg en længsel og et ansvar i hver enkelt af jer, og i skal ledes til høsten alle vegne… for min Ånd begynder nu at kalde mennesker fra alle instanser i samfundet, siger Gud Herren, og så må også DU være parat, til at gå med dine villige sko på”…

Herren driver os ud af bygningen, for at GÅ UD I AL VERDEN igen! Vi er lyset i denne verden til at REDDE og BÆRE mennesker til Hans favn! Når Ånden begynder at blæse over landet, og møde hjerterne i Danmarks folk, vil de komme i synde-nød, blive MØDT i dybten af deres hjerte, føle sig RYSTET, chockeret, AFKLÆDT og AFSLØRET i deres synd og indre menneske! De vil få brug for Guds folk til at møde dem, elske dem og forklare dem, hvordan de vender om, slipper denne verdens ånd, og går ind i tilgivelsens åbne favn.

Find dine sko frem igen!